منو

اخبار
کارگروه اعتیاد
1396/10/17 يكشنبه معاونت مشارکتهای اجتماعی برگزاری کارگروه تخصصی مقابله با اعتیاد
اکبری در کارگروه اعتیاد گفت : سازمان های مردم نهاد می توانند آسیب های اجتماعی را بهتر حل کنند
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه لازمه توسعه پایدار کشور، حضور سازمان یافته مردم در عرصه های مختلف است گفت: دولت و وزارت کشور حامی سازمان های مردم نهاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اکبری در کارگروه تخصصی سازمان های مردم نهاد حوزه مقابله با اعتیاد که با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه مقابله با اعتیاد صبح شنبه 96/10/16 در وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه فعالیت سازمان های مردم نهاد باید به سمت تخصصی شدن پیش برود اظهار داشت: در این صورت سازمان های مردم نهاد هویت خود را بهتر می شناسند و در جامعه هم تاثیر بیشتری خواهند داشت.
وی در ادامه افزود: سازمان های مردم نهاد باید به مرجعی تبدیل شوند که هم دولت و هم جامعه احساس کنند که کارها توسط سازمان های مردم نهاد بهتر اداره می شود. خوشبختانه سازمان های مردم نهاد تخصصی، ظرفیت های خوبی داشته و می توانند بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی  را بهتر حل کنند.  ما اگر شعار دولت کوچک می دهیم، باید بخشی از وظايف دولت را در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار دهیم.
اکبری در ادامه با بیان اینکه مشکل اعتیاد در کشور ما حادتر شده است خاطرنشان کرد: اکنون اعتیاد مشکل سراسری در کشور ماست و دیگر محدود به حاشیه شهرها نیست بنابراین هم باید دنبال پیشگیری و هم دنبال آسیب زدایی از اعتیاد باشیم. سازمان های مردم نهاد هم بهترین نهادهایی هستند که می توانند به حوزه مقابله با اعتیاد ورود کنند. دولت به کمک سازمان های مردم نهاد نیازمند است و زمینه و بستر فعالیت و نقش آفرینی آنها را فراهم می کند. ما با کمک هم می توانیم به مقابله با این آسیب اجتماعی برویم.
در ادامه خانم عابدینی مدیر طرح و توسعه نهادهای اجتماعی سازمان امور اجتماعي وزارت كشور با اشاره به اینکه مسئله اعتیاد مختص مناطق محروم و حاشیه نشين نیست  و معضل اعتياد تهديدي جدي براي تمام گروه هاي سني و جنسيتي در تمام نقاط كشور مي باشد گفت:  در مسير برنامه هاي وزارت کشور براي مبارزه با اعتياد، نقش و مداخله پيشگيرانه نهادهاي اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد از اهميت زيادي برخوردار است. عابديني تاكيد كرد؛ سازمان هاي مردم نهاد به ويژه در دو بخش پيشگيري با رويكرد فرهنگ سازي و آموزشي براي افراد در معرض اعتياد و درمان و كاهش آسيب براي معتادان بهبود يافته، مي توانند ايفاي نقش نمايند .
وی با اشاره به اينكه سياست اصلي سازمان امور اجتماعي كشور مديريت مشاركت محور در حوزه آسيب هاي اجتماعي است، اظهار داشت؛ هدف اصلی از ايجاد این کارگروه ايجاد هم افزايي در تشكل هاي مردم نهاد مبارزه با اعتياد و حمايت از طرح ها و مداخلات تخصصي اين تشكل ها براي تحقق سياست هاي مبارزه با اعتياد است .
در این جلسه همچنین، سازمان های مردم نهاد حاضر در کارگروه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در  چگونگی مقابله با آسیب اعتیاد پرداختند.
تاكيد بر ضرورت فرهنگ سازي و آموزش هاي عمومي در سطح جامعه نسبت به معضل اعتياد به خصوص با تاكيد بر گروه كودكان و نوجوانان و جوانان ، اقدامات درماني و حمايتي و روانشناختي براي بيماران معتاد، از جمله ضرورت هاي مورد تاكيد فعالين سازمان هاي مردم نهاد مبارزه با اعتياد در اين كارگروه بود.
  

 
بيشتر