منو

اخبار
کارگروه زنان سرپرست خانوار
1396/10/18 دوشنبه معاونت مشارکتهای اجتماعی برگزاری کارگروه تخصصی سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان سرپرست خانوار

برگزاری کارگروه تخصصی سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان سرپرست خانوار
تاکید وزارت کشور بر حمایت از سازمان های مردم نهاد

 

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه دولت و وزارت کشور اهتمامی جدی برای استفاده از سازمان های مردم نهاد داشته و زمینه آن را فراهم می کند، گفت: در دولت و وزارت کشور این اعتقاد وجود دارد كه كاهش آسيب هاي اجتماعي جز با مشاركت مردم و سازمان هاي مردم نهاد ميسر نمي باشد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر اکبری در جلسه کارگروه تخصصی سازمان های مردم نهاد حوزه خانواده و زنان سرپرست خانواده تاکید کرد: برای کاهش آسیب های اجتماعی راه عاقلانه این است که به سازمان های مردم نهاد اعتماد کنیم زیرا آنها بهتر از نهادها و مسئولان دولتی، موضوع آسیب های اجتماعی را درک کرده اند.
وی در ادامه تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد در شناسایی مشکلات، ارائه راهکار و اجرایی کردن راهکارها برای حل مشکلات باید حضور داشته باشند. البته برای کل نهادهای حاکمیتی که در زمینه آسيب های اجتماعی مسئولیت دارند، باید این اعتماد را ایجاد کنیم که در اجراي برنامه هاي خود بر مشارکت سازمان های مردم نهاد تکیه نمايند.
اکبری با اشاره به اینکه اگر آسیب های حوزه زنان سرپرست خانوار حل نشود، آسیب های بعدی ایجاد می شود افزود: تقاضای من این است که در این جلسه، سازمان های مردم نهاد ایده ها و نظرات خود را مطرح نمايند. سازمان امور اجتماعي كشور از طرح و ايده هايي كه به حمايت و توانمند سازي زنان سرپرست خانوار كمك نمايد، حمايت خواهد نمود .
معاونت مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با تاكيد بر نقش دولت در بستر سازي و حمايت از فعاليت سازمان هاي مردم نهاد، گفت: سازمان امور اجتماعي كشور در راس همه سياست هاي خود، بر ايفاي نقش و فعال سازي تشكل هاي اجتماعي تاکيد دارد و بنا بر ضرورت مداخله تشكل هاي اجتماعي در برنامه هاي كاهش آسيب هاي اجتماعي، طرح های اجرایی و پیشنهادات سازمان های مردم نهاد مورد حمایت قرار مي گيرد.
در ادامه این جلسه، خانم عابدینی مدیر طرح و توسعه نهادهاي اجتماعي در معاونت مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعي وزارت کشور با اشاره به اینکه کشور به این نتیجه رسیده است که در زمینه  کاهش آسیب‌های اجتماعی ضرورتاً باید از مشارکت های نهادي مردم استفاده کرد گفت: قطعاً دستگاه های دولتی به تنهایی نمی توانند با آسیب های اجتماعی مقابله نمايد. از طرفي در حال حاضر مسئله کاهش آسیب های اجتماعی به دغدغه اصلي همه مسئولان و دلسوزان اجتماعي تبدیل شده است.
وي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در استفاده از ظرفيت ها و نيروهاي مردمي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي،  خاطرنشان کرد: دامنه آسيب هاي اجتماعي با نسبت هاي متفاوت مناطق شهري كشور و حاشيه هاي شهرهاي بزرگ را در بر گرفته است و زنان سرپرست خانوار و فرزندان آن ها در معرض اثرات منفي ناشي از آسیب های اجتماعی قرار دارند بنابراین لازم است که عزم اجتماعی در نهادهای دولتی و غیردولتی برای کاهش و حل آسیب های اجتماعی بوجود آید.
عابدینی در ادامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این کارگروه، جذب مشارکت سازمان های مردم نهاد و ارائه طرح و پیشنهاد اجرایی برای پيشگيري از تهديدات آسیب هاي مترتب بر حوزه خانواده  و زنان سرپرست خانوار است. مداخلات نهادهاي اجتماعي زماني موثر واقع خواهد شد كه  به راهکارهای عملی و موثر برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و توانمندسازي آنان بيانجامد.
در ادامه، نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار پیشنهادات، راهکارها و نظرات و تجربيات خود را براي شروع همكاري مشترك با سازمان امور اجتماعي كشور بيان نمودند.

 

بيشتر