منو

اخبار
کارگروه کودکان کار و خیابان
1396/10/7 پنجشنبه معاونت مشارکتهای اجتماعی کارگروه تخصصی جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع کودکان کار

در جلسه کارگروه جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کودکان کار مطرح شد؛

لزوم همکاری وزارت کشور و سازمان‌های مردم‌نهاد/ تدوین آیین‌نامه مصوبات شورای اجتماعی کشور

در جلسه کارگروه تخصصی جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع کودکان کار که با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان کار و خیابانی در وزارت کشور برگزار شد، بر لزوم همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و وزارت کشور برای مقابله با پدیده کودکان کار و خیابانی تاکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اکبری معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور نیز با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم مقابله با آسیب های اجتماعی تصریح کرد: ما برای رسیدن به این هدف به کمک شخصیت‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیازمندیم.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما از برگزاری این جلسه بررسی موضوع کودکان کار و خیابانی و تعیین ساز و کار همکاری وزارت کشور با سازمان‌های مردم‌نهاد است. دولت، رییس‌جمهور و وزیر کشور تاکید دارند که راه‌حل آسیب های اجتماعی حضور سازمان‌یافته مردم است.
اکبری با اشاره به اینکه ما بسترهای لازم برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم می کنیم گفت: برای اجرایی کردن مصوبات شورای اجتماعی کشور در رابطه با بهره‌گیری از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد، در حال تهیه آیین‌نامه هستیم.
 
در ادامه این جلسه عابدینی مدیر طرح و توسعه نهادهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره به دلایل تشکیل کارگروه تخصصی جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد گفت:‌ وضعیت اجتماعی کشور براساس آمار و گزارش‌ها وضعیت خوبی مخصوصا در کلان‌شهرها و تهران نیست. یکی از موضوعات آسیب‌های اجتماعی، کودکان کار و خیابانی است که مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل این آسیب اجتماعی برای ما اهمیت زیادی دارد.
وی در ادامه افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد می توانند برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کنار دولت  نقش‌آفرین باشند و ما معتقدیم بدون کمک مردم نمی‌توانیم به اهداف خود برسیم. شورای اجتماعی کشور نیز بر این اعتقاد است که باید برای حل آسیب‌های اجتماعی به دنبال رویکرد مردم محوری و جذب مشارکت مردمی بود. هدف ما از تشکیل این کارگروه این است که به بررسی ابعاد مختلف موضوع کودکان کار و خیابانی بپردازیم و از تجارب سازمان‌های مردم‌نهاد بهره ببریم.
در این جلسه همچنین، عندلیبیان مدیر آسیب های اجتماعی معاونت اجتماعی سازمان امور اجتماعی گفت: کودکان کار که تامین بخشی از هزینه‌های خانواده‌های خود را بر عهده دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند. انتظار ما از سازمان‌های مردم‌نهاد کمک به ما در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر روند اجرای حمایت از کودکان کار است. اگر سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند، هزینه‌های دولت هم کاسته می شود.
وی با بیان اینکه ایجاد تعامل میان دستگاه های مختلف برای ایجاد بستر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد وظیفه ماست تصریح کرد: ‌شورای اجتماعی کشور وزارت کار و سازمان بهزیستی را موظف کرده است که به موضوع کودکان کار و خیابانی وارد شوند. شورای اجتماعی کشور در این زمینه تقسیم کار ملی داشته است.
مدیر آسیب های اجتماعی معاونت اجتماعی سازمان امور اجتماعی در پایان اظهار کرد: ما باید از کودکان کار و خیابانی حمایت کنیم زیرا اگر این کودکان حمایت نشوند، می‌توانند به تهدیدی برای جامعه تبدیل شوند. ما خواستار کمک سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل این آسیب اجتماعی هستیم.
در ادامه نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان کار و خیابانی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درباره چگونگی همکاری با وزارت کشور مطرح کردند.

بيشتر