منو

اخبار
کارگروه فضای مجازی
1396/10/16 شنبه معاونت مشارکتهای اجتماعی سازمان اجتماعی کشور دومین جلسه کارگروه تخصصی آسیب‌های فضای مجازی برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی آسیب‌های فضای مجازی/ اکبری: آسیب‌های فضای مجازی شناسایی شود معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره به نقش موثر سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اساسی در حوزه فضای مجازی گفت: این مساله برای ما مهم است و باید در دستور کار قرار گیرد.
برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی آسیب‌های فضای مجازی/ اکبری: آسیب‌های فضای مجازی شناسایی شود
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره به نقش موثر سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اساسی در حوزه فضای مجازی گفت: این مساله برای ما مهم است و باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اکبری در دومین جلسه کارگروه تخصصی آسیب‌های فضای مجازی گفت: ویژگی فضای مجازی غریب بودن آن است و از سوی دیگر این واقعیت را باید بپذیریم که در فضای مجازی یا بهتر بگویم دنیای مجازی ما تاثیرگذاری کمتری داریم به دلیل این که اصلی ترین تصمیم گیرندگان آن جایی غیر از ما هستند یعنی دولت‌ها و مکان‌هایی که آن را درست کرده اند .
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر چه مقررات بین المللی ایجاب می کند یک سری تعهدات بین المللی را همه دولت‌هایی که دارای ابزارهای جدی و موقعیت‌های برتر در حوزه فضای مجازی وب هستند، بپذیرند و باید در عرصه بین المللی اینها را اجرا کنند اما ما شاهد این نیستیم که صادقانه با این امر کنار بیایند. ما باید بر نیروی داخلی و مردم خودمان تکیه کنیم. سازمان‌های مردم نهاد قطعا بهترین کسانی هستند که می توانند این کار را انجام دهند.
وی تاکید کرد: ما باید هم مسائل را بشناسیم و هم جواب دقیق و درستی برای حل مسائل خودمان بیابیم و آسیب های آینده را از حالا پیگیری کرده و آسیب‌زدایی کنیم. همچنین باید ظرفیت‌ها بیان شود، آسیب‌ها شناسایی  و طرح و ایده و راه حل‌هایی که داریم برای آسیب زدایی استفاده شود.
در ادامه عابدینی با بیان اینکه  آسیب‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد بخشی از آسیب‌های حوزه اجتماعی محسوب می شود گفت: به همین دلیل تشکیل کارگروه پیشگیری از آسیب های فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت. اهتمام دولت بر این است که از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده نماید و مصوباتی که در طول سال گذشته و بخصوص امسال در شورای اجتماعی کشور داشته ایم مبنی بر اینکه در واقع در مدیریت آسیب های اجتماعی برنامه ها با رویکرد  مشارکت محور صورت پذیرد.
وی ادامه داد: نقش سازمان های مردم نهاد، تشکل ها و بطور کلی مردم باید بطور جدی دیده شود و تمام برنامه هایی که در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی برنامه ریزی می شود باید پیوست مشارکتی داشته باشد و بطور کل مشارکت محور باشد.
عابدینی با اشاره به اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی  ما 7 اولویت را احصا کرد ه ایم  که یکی از آن اولویت‌ها مبحث  آسیب‌های فضای مجازی است تصریح کرد: دولت بستر و فضای لازم برای فعالیت تشکل ها را فراهم می نماید و انتظار دارد که تشکلها بصورت منسجم وارد این مباحث شوند در واقع هدف از برگزاری این کارگروه ها تشکیل اتاق های فکر و استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهادی است که به صورت تخصصی فعالیت می نماید . مباحثی را که فعالین حوزه مدنی مطرح می کنند در حوزه آسیب ها، نکات بسیار ارزند ه ای است که حتی ما در مطالعات و تصمیم گیری‌های خودمان به آن نرسیده ایم.
وی همچنین گفت: تشکل ها تجربه فعالیت میدانی را دارند و شرایط را با جزئیاتش بهتر می شناسند اگر تشکل‌ها خودشان ورود پیدا نکنند پازل مدیریت آسیب های اجتماعی ناقص است و تکمیل نمی شود.
عابدینی در پایان خطاب به تشکل‌های مردم ‌نهاد اظهار کرد: در مدیریت آسیب‌های اجتماعی نقش سازمان های مردم نهاد بطور جدی باید در دستور کار قرار گیرد. دراین زمینه طرح و ایده های خود را ارائه نمایید و ما این آمادگی را داریم و زمینه را فراهم کرده ایم که اگر طرحی از هر کدام از تشکل ها بصورت مستقل و یا شبکه ای جهت پیشگیری از آسیب های حوزه مجازی ارائه بدهند حمایت کامل را انجام دهیم و بستری را ایجاد کنیم تا این طرح به مرحله اجرایی برسد.
مهم ترین دغدغه هایی که در این کارگروه از طرف سازمان های مردم نهاد در حوزه فضای مجازی مطرح شد  عبارتند از:
-  ضرورت فرهنگ سازی و آموزش عمومی در جهت استفاده درست از فضای مجازی با تاکید بر کودکان و نوجوانان
-  بی توجهی دستگاههای آموزشی و دستگاههای مسئول در حوزه فرهنگ از گذشته در خصوص آسیب های فضای مجازی
-  اهمیت بستر سازی آموزشی در خانواده ها، تبدیل شدن فرصت های فضای مجازی به تهدید به دلیل بی توجهی به ظرفیت های مثبت و منفی فضای مجازی
-  ضرورت حمایت از تولیدات فضای مجازی داخلی، هم افزایی و همکاری میان دولت و سازمان های مردم نهاد برای کاهش آسیب های مترتب بر فضای مجازی و بهره برداری بیشتر از فرصت های آن


 
بيشتر