منو

اخبار
1396/5/10 سه شنبه اطلاعیه انتخابات نماینده سازمانهای مردم نهاد(شماره 3) اطلاعیه اسامی نامزدهای انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد
 اطلاعیه درخصوص اسامی نامزدهای انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد
در هیات نظارت کشور

1- محبوبه ابراهیم خانی - انجمن کوچولوهای ایرانی
2- محمدتقی چراغچی باشی آستانه - انجمن اطلاع رسانی دیابت گاربریک
3- ناصر شریفی مطلق - موسسه نیکوکاری و امورخیریه دیانت دامام علی (ع)
4- بهرام فروزنده فر - انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
5- افشین معصومیان - موسسه خیریه رفاه کودک
6- محمد میرمحمدصادقی - موسسه غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد

 
لازم به ذکر است انتخابات مذکور طی روز چهارشنبه مورخ 11/5/96 از ساعت 9 صبح در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

 
معاونت امور سازمانهای مردم نهاد
بيشتر