منو

اخبار
اطلاعيه
1396/3/7 يكشنبه اطلاعیه انتخابات نماینده هیات نظارت کشور پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت
 وزارت کشور
 
مرکز امور اجتماعی و فرهنگی
 
معاونت امور سازمانهای مردم نهاد
 
اطلاعیه پنجمین دوره انتخابات " تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد "
در هیات نظارت کشور
 

در راستای اجرای بند "ت" ماده یک تصویب نامه شماره 27862/ت 31281/ هـ  هیات وزیران ( موضوع آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد)، پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد ملی در هیات نظارت کشور، طی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1396 در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.
بدینوسیله از کلیه سازمانهای مردم نهاد ملی که دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور هستند، دعوت بعمل می آید به منظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- ثبت نام از نامزدهای انتخابات که متقاضی تصدی سمت نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت کشور هستند از تاریخ 20/3/1396 لغایت 31/3/1396 صورت می پذیرد.
2- ثبت نام از رای دهندگان از تاریخ 20/3/96 لغایت 9/5/1396 انجام می شود.
محل ثبت نام : خیابان فاطمی وزارت کشور ساختمان شهید رجایی طبقه 3 اتاق 4
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر پروانه قعالیت صادره از وزارت کشور
2- تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی مبنی بر ثبت هیات مدیره سازمان مردم نهاد
3- اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده جهت شرکت در انتخابات ( ممهور به مهر سازمان مردم نهاد)
4- یک قطعه عکس 3*4 نماینده معرفی شده
5- تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات
** ضمناً سازمانهای مردم نهاد استانی و شهرستانی می توانند جهت ثبت نام و شرکت در انتخابات تعیین نماینده هیات های نظارت استان و شهرستان، با توجه به محدوده فعالیت مندرج در اساسنامه، به استانداری و فرمانداری  محل فعالیت خود مراجعه نمایند.


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه دستورالعمل اجرایی انتخابات اینجا را کلیک کنید. 
 

دبیرخانه هیات نظارت کشور

 

بيشتر