منو

مشارکت تشکل های مردمی
معاونت امور سازمانهای مردم نهاد
بخشنامه وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی به استانداران و فرمانداران سراسر کشور
مواردی از سیاستهای دولت تدبیر و امید مبنی بر تسهیل مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و فرهنگی
جهت مشاهده بخشنامه اینجا کلیلک کنید
نشست وزیر محترم کشور با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد
وزیر کشور در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد:
رویکرد وزارت کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد امنیتی است نه ضد امنیتی
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه رویکرد وزارت کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد کاملا امنیتی است گفت: فعالیت‌هایی که این سازمان‌ها می‌کنند سبب افزایش قدرت ملی کشور می‌شود و این قدرت هر چقدر بیشتر شود امنیت ما بالاتر خواهد رفت.
معاونت امور سازمانهای مردم نهاد
هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد

با استناد به ماده 5 تصویب نامه شماره 27862ت/ 31281هـ مورخ 8/5/84 هیات محترم وزیران، مبنی بر ارایه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه سازمانهای مردم نهاد، بدینوسیله از کلیه سازمانهای مردم نهاد که نسبت به ارایه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سال 1390 اقدام ننموده اند، درخواست می گردد نسبت به تکمیل و ارسال فرم گزارش عملکرد حداکثر تا پایان بهمن ماه سالجاری اقدام نمایند.
لازم به ذکر است گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه، مبنای ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد بوده و در صورت عدم ارایه گزارش مذکور، سازمان غیرفعال تلقی می گردد.

دبیرخانه هیات نظارت بر سازمانهای

دبيرخانه هيات نظارت كشور
اطلاعيه مهم "هيات نظارت برسازمانهاي مردم نهاد كشور"
درخصوص موسسات خيريه و سازمانهاي مردم نهاد حمايتي ملي

باعنايت به اينكه طبقه بندي سازمانهاي مردم نهاد از حيث اثربخشي فعاليتها و شفافيت در امور مالي و همچنين معرفي موسسات خيريه برتر به افكار عمومي جامعه درطول سال 1392 دردستوركار مي باشد، لذا موضوع درجلسه شماره 147 مورخ24/11/91 "هيات نظارت برسازمانهاي مردم نهاد كشور" مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مصوب گرديد ؛ كليه موسسات خيريه و سازمانهاي مردم نهاد حمايتي ،كه داراي پروانه فعاليت از "هيات نظارت كشور" بوده و محدوده فعاليت آنها در سطح ملي مي باشد ، مي بايست درخصوص تعيين موسسه حسابرسي مستقل (حسابرس رسمي) اقدام نموده و از ابتداي سال مالي 1392 ثبت كليه رويدادهاي مالي و تنظيم ترازنامه ، طبق اصول و استانداردهاي حسابداري توسط موسسه حسابرسي صورت پذيرد. همچنين طبق مصوبات "هيات نظارت كشور" ، محدوده اجراي طرح و برنامه ها و خدمات ارائه شده توسط موسسات خيريه و سازمانهاي مردم نهاد حمايتي ملي ، مي بايست حداقل در سطح 5 استان متمركز باشد.

درراستاي اجراي مصوبه "هيات نظارت كشور" ، بدينوسيله از كليه موسسات خيريه و سازمانهاي مردم نهاد حمايتي ملي درخواست مي گردد ، حداكثر تاتاريخ 31/1/92 نسبت به تعيين موسسه حسابرسي اقدام نموده و مشخصات موسسه حسابرس را جهت درج درسوابق به "دبيرخانه هيات نظارت كشور" ارسال نمايند.
نظربه اينكه اجراي موارد فوق بعنوان يكي از شاخصهاي موسسات خيريه و حمايتي ملي تعيين شده است ، لذا موسساتي كه نسبت به رعايت موارد فوق الاشاره اقدام ننمايند ، طبق مصوبه "هيات نظارت كشور"محدوده فعاليت آنها از "سطح ملي به سطح استاني" تقيل خواهد يافت.
براي دريافت اطلاعات بيشتر دراين زمينه مي توانيد با شماره تلفن 84867377 تماس حاصل نماييد .
دبيرخانه هيات نظارت كشور
معاونت امور سازمانهاي مردم نهاد
نتايج برگزاري سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور
سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 10/3/91 با حضور تعداد 58 نفر از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد ملي، در محل وزارت كشور برگزار گرديد.
انتخابات مذكور در راستاي اجراي بند "ت" تبصره 5 ماده يك تصويب نامه شماره 27862 ت / 31281 هـ مورخ 8/5/84 هيات وزيران (آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد) برگزار شد.
هيات نظارت كشور مركب از 3 عضو، نماينده وزارت كشور ، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي مردم نهاد مي باشد و نماينده سمن ها براي مدت 2 سال جهت عضويت در هيات مذكور انتخاب مي شود.
در اين انتخابات تعداد 10 نفر از مديران سازمانهاي مردم نهاد ملي، بعنوان نامزد ثبت نام كرده بودند، كه پس از انجام راي گيري در 2 مرحله، آقاي علي صابونچي بعنوان نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور انتخاب گرديد.
لازم به ذكر است انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هياتهاي نظارت استانها و شهرستانها نيز طي خردادماه سالجاري در استانداريها و فرمانداريهاي سراسر كشور برگزار مي شود.
دبيرخانه هيات نظارت كشور
اطلاعيه

اطلاعيه زمان برگزاري

سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور
پيرو اطلاعيه هاي منتشره، سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور، از ساعت 9 صبح لغايت 14 روز چهارشنبه مورخ 10/3/91 در محل وزارت كشور برگزار خواهد شد.
بدينوسيله از كليه نمايندگاني كه كارت ورود به جلسه انتخابات دريافت نموده اند، دعوت بعمل مي آيد در جلسه مذكور شركت فرمايند.

دبيرخانه هيات نظارت كشور
كاربران گرامي
براي مشاهده قوانين و مقررات سازمانهاي مردم نهاد اينجا را كليك كنيد
اطلاعيه معاونت امور سازمان هاي مردم نهاد
اطلاعيه
معاونت امور سازمان هاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور در نظر دارد به منظور ارتقاء دانش و آگاهي عموم، مقالات مرتبط با سازمان هاي مردم نهاد (NGOs) را در سايت معاونت درج نمايد . لذا از كليه اساتيد، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم دعوت مي‌شود تا آثار خود را به نشاني الكترونيكي saman@moi.ir و يا به آدرس وزارت كشور، ساختمان شهيد رجايي، طبقه سوم، معاونت امور سازمان هاي مردم نهاد، گروه مديريت سايت، اطلاع رساني و آمار ارسال نمايند.

معاونت امور سازمان هاي مردم نهاد- مركز امور اجتماعي فرهنگي وزارت كشور
1