منو

خدمات الکترونیکی

مشارکت تشکل های مردمی
معاونت امور سازمانهای مردم نهاد
بخشنامه وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی به استانداران و فرمانداران سراسر کشور
مواردی از سیاستهای دولت تدبیر و امید مبنی بر تسهیل مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و فرهنگی
جهت مشاهده بخشنامه اینجا کلیلک کنید
نشست وزیر محترم کشور با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد
وزیر کشور در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد:
رویکرد وزارت کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد امنیتی است نه ضد امنیتی
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه رویکرد وزارت کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد کاملا امنیتی است گفت: فعالیت‌هایی که این سازمان‌ها می‌کنند سبب افزایش قدرت ملی کشور می‌شود و این قدرت هر چقدر بیشتر شود امنیت ما بالاتر خواهد رفت.
معاونت امور سازمانهای مردم نهاد
هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد

با استناد به ماده 5 تصویب نامه شماره 27862ت/ 31281هـ مورخ 8/5/84 هیات محترم وزیران، مبنی بر ارایه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه سازمانهای مردم نهاد، بدینوسیله از کلیه سازمانهای مردم نهاد که نسبت به ارایه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سال 1390 اقدام ننموده اند، درخواست می گردد نسبت به تکمیل و ارسال فرم گزارش عملکرد حداکثر تا پایان بهمن ماه سالجاری اقدام نمایند.
لازم به ذکر است گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه، مبنای ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد بوده و در صورت عدم ارایه گزارش مذکور، سازمان غیرفعال تلقی می گردد.

دبیرخانه هیات نظارت بر سازمانهای

بيشتر