منو

تازه ها

نشانی : تهران – میدان فاطمی – وزارت کشور – ساختمان شهید رجایی ، طبقه سوم ، اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد

شماره تماس کارشناس تأسیس سازمان (خانم آذرباد):84867409

شماره تماس کارشناس نظارت (خانم سماواتی):84867377

تلفن: 84897374-84867373


نمابر:.....................

پست الکترونیکی :saman@moi.ir

اطلاعیه ها